Ośrodek "Dom"

02. Odwiedź Nas / Zobacz na co możesz u nas liczyć?

Witamy w Ośrodku Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”

Wiemy, że w Twoim dotychczasowym miejscu pobytu byłaś/eś krzywdzona/y przez bliską Ci osobę lub osoby. Być może również Twoje dzieci bezpośrednio doświadczały przemocy lub były jej świadkami. Zdajemy sobie sprawę, że w takiej sytuacji czujesz się zagrożona/y i zagubiona/y, często myślisz, że jesteś odpowiedzialna/y za to, co Cię spotkało, a także obawiasz się przyszłości i nie wiesz, jak sobie dasz radę.

Strony