Zadanie współfinansowane w 2017 r. z dotacji Województwa Mazowieckiego


„Rodzina wolna od przemocy”. Zapewnienie ochrony i wsparcia osobom, doznającym przemocy w rodzinie w związku z alkoholem w ramach zadania publicznego pn. „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.