Ośrodek "Dom"

03. Warunki przyjęcia do Ośrodka

Placówka przyjmuje nieodpłatnie i bez skierowania kobiety doznające przemocy w rodzinie oraz dzieci będące pod ich opieką. Z oferowanych form pomocy w trybie stacjonarnym (tj. schronienia, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, lekarskiej) mogą korzystać kobiety pełnoletnie oraz dzieci pozostające pod ich opieką. Oferta skierowana jest do osób pozbawionych możliwości przebywania w swoim miejscu zamieszkania z powodu narażenia na przemoc fizyczną, psychiczną, nadużycia seksualnie lub innego rodzaju zagrożenia ich życia lub zdrowia.

01. Ogólne informacje o działalności ośrodka

Ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie "Dom" (w skrócie: Ośrodek "Dom") jest przede wszystkim stacjonarną (całodobową) placówkę dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową. Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej.
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” funkcjonuje na terenie m. st. Warszawy od 1999 r. i świadczy kompleksową pomoc dla ofiar przemocy domowej. W Ośrodku "DOM" jest 15 miejsc dla kobiet z dziećmi.

02. Odwiedź Nas / Zobacz na co możesz u nas liczyć?

Witamy w Ośrodku Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”

Wiemy, że w Twoim dotychczasowym miejscu pobytu byłaś/eś krzywdzona/y przez bliską Ci osobę lub osoby. Być może również Twoje dzieci bezpośrednio doświadczały przemocy lub były jej świadkami. Zdajemy sobie sprawę, że w takiej sytuacji czujesz się zagrożona/y i zagubiona/y, często myślisz, że jesteś odpowiedzialna/y za to, co Cię spotkało, a także obawiasz się przyszłości i nie wiesz, jak sobie dasz radę.

Strony