Ośrodek "Dom"

08. Pomoc ambulatoryjna Ośrodka "Dom"

Ośrodek „DOM” prowadzi program pomocy ambulatoryjnej, głównie w zakresie poradnictwa psychologicznego (dla dorosłych i dzieci) i socjalno-prawnego. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego; w tym, m.in. byłe mieszkanki Ośrodka, które ukończyły program pomocy stacjonarnej. Organizujemy również warsztaty wspierająco – rozwojowe, grupy dalszej pomocy psychologicznej, zajęcia reedukacyjne dla dzieci i porady lekarza psychiatry.

10. Nasze trudności w pomaganiu ofiarom przemocy

Jako pracownicy naszego Ośrodka pomaganie ofiarom przemocy domowej często przeżywamy w stanie głębokiego bólu, frustracji, smutku i poczuciu niepowetowanej straty. Dzieje się tak podczas odkrywania przed nami prawdziwych i bolesnych czasem wręcz horrorystcznych historii życia klientek w przemocy. To jest duży ciężar do uniesienia. Trzeba mieć niekiedy stalowe nerwy, aby przebrnąć z klientką przez te „ciernie” w jej życiu. Istotną częścią pomagania jest też wzajemne dookreślanie co dalej robimy? .

Strony