Ośrodek "Dom"

10. Nasze trudności w pomaganiom ofiarom przemocy

Jako pracownicy naszego Ośrodka pomaganie ofiarom przemocy domowej często przeżywamy w stanie głębokiego bólu, frustracji, smutku i poczuciu niepowetowanej straty. Dzieje się tak podczas odkrywania przed nami prawdziwych i bolesnych czasem wręcz horrorystcznych historii życia klientek w przemocy. To jest duży ciężar do uniesienia. Trzeba mieć niekiedy stalowe nerwy, aby przebrnąć z klientką przez te „ciernie” w jej życiu. Istotną częścią pomagania jest też wzajemne dookreślanie co dalej robimy? .

04. Zasady i wartości jakimi kieruje się Ośrodek "Dom"

1. Zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dla osób korzystających z pomocy placówki.
2. Zapewnienie anonimowości i poufności osobom, korzystającym z pomocy Ośrodka z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem.
3. Zapewnienie swoim klientom prawa do rzetelnej informacji w zakresie pomocy oraz zgłaszania przez nich uwag lub skarg, dotyczących jakości otrzymywanej pomocy;
4. Kompetencje (profesjonalizm) i etyka osób zatrudnionych w Ośrodku.
5. Bezinteresowność i bezpłatność udzielanych usług.

Strony