Ośrodek "Dom"

Wolontariat / Staż / Praktyki / Szkolenia w Ośrodku "Dom"

W naszej placówce organizujemy wolontariat dla osób zainteresowanych w zakresie pomocniczych prac przy organizacji pomocy dla kobiet i dzieci, m.in. obsługa recepcji, pomoc podopiecznym przy asystowaniu do urzędów, sądów, opiece nad dziećmi, pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji, udzielanie korepetycji itp.
Wszystkie porozumienia w sprawie przystąpienia do wolontariatu są uzgadniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

08. Pomoc ambulatoryjna Ośrodka "Dom"

Ośrodek „DOM” prowadzi program pomocy ambulatoryjnej, głównie w zakresie poradnictwa psychologicznego (dla dorosłych i dzieci) i socjalno-prawnego. Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego; w tym, m.in. byłe mieszkanki Ośrodka, które ukończyły program pomocy stacjonarnej. Organizujemy również warsztaty wspierająco – rozwojowe, grupy dalszej pomocy psychologicznej, zajęcia reedukacyjne dla dzieci i porady lekarza psychiatry.

Strony