Nasze placówki

Ośrodek "Dom"

To placówka stacjonarna z hostelem (schroniskiem) dla kobiet i dzieci (na 15 miejsc), działająca na terenie m.st. Warszawy od 1999 r.
Ośrodek zapewnia również pomoc ambulatoryjną w ramach prowadzonego poradnictwa poza-stacjonarnego (dla osób nie wymagających schronienia).