• Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie - Ośrodek "Dom"

  • Pomoc kobietom z dziećmi małoletnimi i kobietom w ciąży - Ośrodek "Etezja"

Nowatorskie aplikacje działań mentoringowych, tutoringowych i coachingowych zwiększające efektywności działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w pracy ze środowiskiem rodzinnym doświadczającym przemocy

Zaproszenie do udziału w projekcie dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscypl

Działania coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie z uwzględnieniem metodyki zarządzania i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Projekt realizowany z miastem stołecznym Warszawa w ramach doradztwa dla przedstawicieli służb pr

Strony