16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet - nieodpłatne porady dla kobiet doświadczających przemocy domowej

W ramach 16 dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet (międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women's Global
Leadership Institute) w dniach 25.11 – 10.12. 2016 r. Ośrodek „DOM” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
(po telefonicznym umówieniu wizyty) na nieodpłatne porady i konsultacje pracowników socjalnych, psychologów, prawników dla kobiet doświadczających przemocy domowej

ul. Walecznych 59 RAZEM DAMY RADĘ !
03-926 Warszawa
wejście B, I piętro
tel. (22) 616 10 36
spb.dom@wp.pl
www.spb.org.pl