"Ways out of Homeless"

Zostaliśmy zaproszeni do współpracy w ramach partnerstwa strategicznego ERASMUS+ „Ways out of Homelessness” realizowanego przez węgierską organizację BMSZKI, we współpracy z partnerami z Belgii, Republiki Czeskiej, Rumunii i Polski. Celem partnerstwa jest pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach w działaniach wobec bezdomności opartych o rozwiązania mieszkaniowe w regionie Europy Centralnej.
W ramach projektu pracowniczka Pogotowia Interwencji Społecznej, Olga Sztejter, w październiku 2015 r. uczestniczyła w wizycie studyjnej w Pradze, gdzie zapoznała się z wybranymi programami pomocowymi oraz pracownikami i wolontariuszami działającymi na rzecz osób w sytuacji bezdomności z Europy Centralnej. Dziękujemy za zaproszenie!
Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji z wizyty:
http://www.bmszki.hu/sites/default/files/uploads/content/erasmus/zapis_z...
Natomiast więcej o projekcie „Ways out of Homelessness” poniżej:
http://www.bmszki.hu/en/erasmus/erasmus-project

2. Konferencja „ Mieszkanie ze wsparciem – jedyna droga z bezdomności chronicznej”
W dn. 19.02.16 r. pracownicy SPiIS, Kamila Suchenek oraz Olga Sztejter, wzięły udział w konferencji „Mieszkanie ze wsparciem – jedyna droga z bezdomności chronicznej” organizowanej przez Fundację Ius Medicinae oraz Habitat for Humanity Poland. Jest to bardzo cenna dla nas inicjatywa. Jesteśmy przekonani, że spotkanie to zwróciło uwagę interesariuszy na problem bezdomności chronicznej i na możliwości udzielania adekwatnej oferty pomocowej dla ww. grupy w Polsce.
O idei programu „Housing First” („Najpierw mieszkanie”), a także o samej konferencji mogą Państwo przeczytać poniżej:
http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/

Kategorie: