Nowatorskie aplikacje działań mentoringowych, tutoringowych i coachingowych zwiększające efektywności działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w pracy ze środowiskiem rodzinnym doświadczającym przemocy

Zaproszenie do udziału w projekcie dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy pt. „Nowatorskie aplikacje działań mentoringowych, tutoringowych i coachingowych zwiększające efektywności działań Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w pracy ze środowiskiem rodzinnym doświadczającym przemocy”.
Projekt nasz zakłada:
I. Przeprowadzenie warsztatów doradztwa grupowego BEZPŁATNEGO dla uczestników w łącznej liczbie 48 godzin podzielonych na 3 zjazdy doradczo-szkoleniowe dwudniowe (Dla grupy pierwszej: 1 zjazd w marcu, 2 zjazd w kwietniu i 3 zjazd w maju; dla grupy drugiej: 1 zjazd w kwietniu, 2 zjazd w maju i 3 zjazd w czerwcu. Będą organizowane jeszcze 2 grupy w sesji jesiennej)
Przygotowany program warsztatów umożliwi słuchaczom zapoznanie się z aplikacjami wybranych metod i technik w organizacji wsparcia i pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie i/lub już jej doświadczającymi w obszarze:

doskonalenia umiejętności diagnozowania problemów rodziny, nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmów z osobami doznającymi oraz stosującymi przemoc w rodzinie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych związanych z manipulacją, oporem czy agresji w oparciu o metodykę coachingową i tutoringową

zwiększenia zaangażowania oraz współpracy służb, instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz integracji działań interwencyjnych i pomocowych. Z położeniem szczególnego nacisku na kształtowanie prawidłowych metod i strategii planowania pracy i dzielenia się wiedza przez kadry legitymujące się większym doświadczeniem z członkami ZI i GR dopiero nabywającymi doświadczeń w tym zakresie z wykorzystaniem technik mentoringowych i tutoringowych

II. Poznawanie wybranych metod i techniki działania w ramach doradztwa grupowego będzie doskonalone z każdym uczestnikiem w trakcie BEZPŁATNYCH spotkań indywidualnych (po 4 godziny na każdego uczestnika) w terminie dogodnym dla uczestnika.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów:

1. Wprowadzenie do coachingu, mentoringu i tutoringu – przegląd koncepcji i typologii. definiowanie różnic pomiędzy metodami i możliwości ich zastosowania
2. Coaching - Proces coachingu. (Warsztat pracy i metodyka coachingu.; Wybrane metody i techniki działań coachingowych dostosowanego do pracy z środowiskiem rodzin doświadczających przemocy w rodzinie; Warsztaty praktyczne z zastosowaniem poznanych metod.)
3. Tutoring – definiowanie metody, istota. Specyfika,i zakres jej stosowania (Warsztat pracy i metodyka tutoringu; Wybrane metody i techniki działań tutoringowych dostosowanego do pracy z środowiskiem rodzin doświadczających przemocy w rodzinie; Warsztaty praktyczne z zastosowaniem poznanych metod)
4. Mentoring – istota i charakterystyka metody (Warsztat pracy i metodyka mentoringu; Wybrane metody i techniki działań tutoringowych dostosowanego do pracy z środowiskiem rodzin doświadczających przemocy w rodzinie; Warsztaty praktyczne z zastosowaniem poznanych metod.
5. Uwarunkowania i wybrane formy wsparcia środowisk doświadczających przemocy.
6. Przemoc psychiczna i fizyczna , ze szczególnym uwzględnieniem doświadczania jej przez dziecko – konsekwencje i formy pracy
7. Przemoc seksualna wobec dzieci, konsekwencje oraz wybrane techniki terapeutyczne
8. Formy wsparcia dostosowane do potrzeb odbiorców.
Łączna ilość godzin 48 h

I. Poznawane wybranych metod i techniki działania w ramach szkoleń grupowych będzie doskonalone z każdym uczestnikiem w ramach spotkań indywidualnych (po 4 godziny na każdego uczestnika) w terminie i miejscu dogodnym dla uczestnika.

Wszystkie  spotkania będą odbywały się w godzinach 9.00 -15.30.
Miejsce realizacji spotkań : Centrum Warszawy, punkt dogodny komunikacyjnie.
Koordynator projektu : Wioletta Karpiesiuk tel. 601231768
Doradca : Małgorzata Apolinarska tel. 501261446
Specjalista ds. rekrutacji : nowatorskieaplikacje@gmail.com

Kategorie: