Działania coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie z uwzględnieniem metodyki zarządzania i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Projekt realizowany z miastem stołecznym Warszawa w ramach doradztwa dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy on „Działania coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy z uwzględnieniem metody zarządzania i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”

Projekt realizowany z dzielnicą Praga Południe w ramach Ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. pn. „Działania coachingowe w pracy z osobami zagrożonymi alkoholizmem i przemocą w rodzinie i/lub już ich doświadczającymi"

Kategorie: