Budujemy nową rodzinę, budujemy nowe życie - grupa rozwojowa dla kobiet po doświadczeniach przemocy

Grupa skierowana do kobiet poszukujących dróg rozwoju, chcących podnieść umiejętności budowania zdrowej rodziny i zdrowego JA .Warsztat da przestrzeń na podzielenie się trudnościami, wątpliwościami oraz poszukiwaniem rozwiązań w bezpiecznych warunkach, pod okiem psychologów.

Zajęcia o charakterze warsztatów psychologicznych, składających się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych oraz adekwatnych ćwiczeń. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestniczkami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu I etap od marca do czerwca, II etap od września do grudnia w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na ul. Walecznych 59, wejście B,

Zgłoszenia pod telefonem 22 616 10 36