Wolontariat / Staż / Praktyki / Szkolenia w Ośrodku "Dom"

W naszej placówce organizujemy wolontariat dla osób zainteresowanych w zakresie pomocniczych prac przy organizacji pomocy dla kobiet i dzieci, m.in. obsługa recepcji, pomoc podopiecznym przy asystowaniu do urzędów, sądów, opiece nad dziećmi, pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji, udzielanie korepetycji itp.
Wszystkie porozumienia w sprawie przystąpienia do wolontariatu są uzgadniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
http://www.pozytek.gov.pl/Ustawa,o,dzialalnosci,pozytku,publicznego,i,o,...
http://wolontariat.org.pl/prawo/porozumienie-o-wspolpracy/

Zapraszamy też praktykantów wyższych uczelni, absolwentów i stażystów. Realizacja programu praktyk i stażu w placówce jest uzgadniana indywidualnie z koordynatorką
Panią mgr Wiolettą Karpiesiuk, tel.: (22) 616 10 36.

W załączeniu:

  1. Program stażu w Ośrodku „DOM”
  2. Porozumienie o współpracy z wolontariuszem