davor

Ośrodek "Dom"

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” (skr. Ośrodek „DOM”)

To placówka stacjonarna z hostelem (schroniskiem) dla kobiet i dzieci (na 15 miejsc), działająca na terenie m.st. Warszawy od 1999 r.

Ośrodek zapewnia również pomoc ambulatoryjną w ramach prowadzonego poradnictwa poza-stacjonarnego (dla osób nie wymagających schronienia).
Wybierz z menu po prawej stronie interesujące Cię informacje.

Kontakt:
Tel.: 22 616 10 36
Faks: 22 617 28 91
E-mail: spb.dom@wp.pl

Kategorie: