1% dla Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej

konto SPiIS PEKAO S.A. o/W-wa, nr 12 1240 6218 1111 0000 4620 3258
Nasz KRS

 Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej Organizacji.
Zajmujemy się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, głównie osobami bezdomnymi; ofiarami przemocy w rodzinie i samotnymi matkami.
Jedną z naszych placówek, w której chronią się kobiety i dzieci przed „domowym piekłem” jest Ośrodek „DOM”. Placówka ta funkcjonuje od 1999 roku i jest ona dla nas i naszych podopiecznych miejscem szczególnym, w którym kobiety i dzieci mogą odzyskać bezpieczeństwo i wiarę w drugiego człowieka. Przy wsparciu zespołu specjalistów (pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, lekarzy) mogą stanąć na własnych nogach i uwolnić się od swoich katów.
Osoby, którym pomagamy znajdują się często w bardzo trudnej sytuacji życiowej – muszą uciekać ze swojego domu rodzinnego, często nie mając przy sobie najbardziej potrzebnych, osobistych rzeczy. Kryzys, jaki ich dotyka, związany jest nie tylko z doznawaną krzywdą, bólem i cierpieniem , ale również brakiem środków do życia. Przykre doświadczenia, o których opowiadają nam podopieczni są często niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka, żyjącego w normalnych warunkach codziennej, względnie bezpiecznej egzystencji .
Ośrodek „DOM” jest placówką, która nieodpłatnie i bez skierowania przyjmuje oraz ochrania kobiety doznające przemocy w rodzinie. Nasz placówka stara się zapewniać podopiecznym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wyżywienie i dostęp do środków, potrzebnych do codziennego życia (środków higienicznych, czystościowych, artykułów szkolnych, ubrań). Niestety spotykamy się z dużymi trudnościami w pozyskaniu środków na te cele.
Drugą placówką, którą prowadzimy jest Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”. W placówce, składającej się z czterech pawilonów mieszkalnych przebywa do 140 osób, jest to więc ogromny ośrodek i równie wielkie potrzeby, związane z jego prowadzeniem.
Poza zapewnieniem w placówce schronienia, max. do 12 m-cy i wstępnej pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb (art. spożywczych, higienicznych, odzieży) staramy się wzmacniać matki w ich funkcjach opiekuńczo-wychowawczych oraz aktywizacji zawodowej. Pomoc pracowników socjalnych, prawnika, coachów, doradców zawodowych, pedagogów- reedukatorów, psychologów i innych specjalistów jest bardzo kosztowna. Jednak jedynie przez merytoryczną pracę z podopiecznymi tej placówki widzimy szansę na ich wyjście do samodzielnego życia.
Trzecia placówką, którą prowadzi nasza organizacja jest Pogotowie Interwencji Społecznej, gdzie świadczymy usługi poradnicze (socjalne, prawne) dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wśród tych osób znajdują się osoby, które przyjechały do stolicy w poszukiwaniu pracy, po czym podejmowały zatrudnienie „na czarno”, które nie zapewniało im ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrudniało możliwość egzekwowania zapłaty od nieuczciwego pracodawcy. Znaczna część spośród tych osób to osoby z problemami psychicznymi, uzależnieniami oraz emeryci i renciści, którzy nie znaleźli miejsca w szpitalach i domach pomocy społecznej. Bezdomne kobiety i mężczyźni stają się z czasem niezdolni do samodzielnego radzenia sobie z piętrzącymi się problemami. W Pogotowiu Interwencji Społecznej stoimy na straży, aby przekazać tym osobom gdzie mogą uzyskać czasowe zakwaterowanie oraz pomagamy w rozwiązywaniu podstawowych trudności, jak wyrobienie zagubionych dokumentów, napisanie pism do urzędów, kontakt z potencjalnym pracodawcą.
Drodzy Państwo bardzo zależy nam na dalszym przekazywaniu naszym podopiecznym z ww. trzech placówek artykułów spożywczych, środków czystościowo – higienicznych (w tym pieluchy dla dzieci, podpaski, środki czystości); artykułów szkolnych dla dzieci oraz odzieży a także pomocy podopiecznym w dofinansowaniu opłat za korzystanie z przedszkoli i żłobków.
Dla prawidłowego rozwoju dzieci, którym niesiemy pomoc, jest także ważna ich aktywizacja społeczno-kulturalna; dostęp do minimum tego co mogą mieć inne dzieci, np. wyjście do kina, teatru, innych miejsc rozrywki i kultury.
Istotne dla naszej działalności jest też wsparcie, związane z ponoszonymi opłatami eksploatacyjnymi w naszym Ośrodku (woda, prąd, usługi telekomunikacyjne).
Wierzymy głęboko, iż prócz tego co powyżej przedstawiliśmy znajdą Państwo także w sobie powody, dla których warto pomagać innym za co serdecznie z góry DZIĘKUJEMY


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej
Tadeusz Wieszczyk, Prezes Zarządu